Bộ máy lãnh đạo Đảng ủy thị trấn

 

Ông: Nguyễn Ngọc Hà – BT Đảng ủy, CT HĐND thị trấn Đắk Mâm

SĐT: 0905068875

 

          

Bà: Nguyễn Thị Thu –  PBT Đảng ủy, CT UBMTTQVN thị trấn Đắk Mâm

SĐT: 0918534037

 

         

Ông: Nguyễn Hoàng Khôi – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

 Thị trấn Đắk Mâm

SĐT: 0982484981

 

     

Bà: Lương Thị Hồng – PCT HĐND thị trấn Đắk Mâm

SĐT: 0943742255