Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng File mẫu
TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN CHO GIA ĐÌNH Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT, CHUYÊN ĐỀ Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
Quy trình tặng danh hiệu lao động tiên tiến Lĩnh vực thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm: