HỘI NGHỊ  tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, HĐND thị trấn Đắk Mâm khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HỘI NGHỊ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, HĐND thị trấn Đắk Mâm khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Quốc – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bà con cử tri, thể hiện qua các ý kiến mà cử tri phản ánh, kiến nghị. Ông đề các phòng, ban chuyên môn của huyện, tiếp thu ghi nhận và hướng dẫn cho cử tri tháo ngỡ ...
HỘI NGHỊ  tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, HĐND thị trấn Đắk Mâm khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HỘI NGHỊ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, HĐND thị trấn Đắk Mâm khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Quốc – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bà con cử tri, thể hiện qua các ý kiến mà cử tri phản ánh, kiến nghị. Ông đề các phòng, ban chuyên môn của huyện, tiếp thu ghi nhận và hướng dẫn cho cử tri tháo ngỡ ...
HỘI NGHỊ  tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, HĐND thị trấn Đắk Mâm khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HỘI NGHỊ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, HĐND thị trấn Đắk Mâm khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Quốc – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bà con cử tri, thể hiện qua các ý kiến mà cử tri phản ánh, kiến nghị. Ông đề các phòng, ban chuyên môn của huyện, tiếp thu ghi nhận và hướng dẫn cho cử tri tháo ngỡ ...
Thông báo
Hệ thống công vụ
Thời sự - Video Clip
Nông thôn mới
Bản đồ
Hình ảnh Krông Nô
Khảo sát
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 3
Năm 2023 : 12.530