Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng File mẫu
GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
THÀNH LẬP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
SÁP NHẬP, CHIA TÁCH NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
THỦ TỤC CHO PHÉP NHÓM TRẺ LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
THỦ TỤC CHO PHÉP CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm: