Bộ máy  lãnh đạo khối đoàn thể

 

Bà: Nguyễn Thị Thu –  PBT Đảng ủy, CT UBMTTQVN thị trấn Đắk Mâm

SĐT: 0918534037

 

                       

Ông: Lại Viết Công - Bí thư Đoàn thanh niên

SĐT: 0355010088

 

Bà : Nguyễn Thị Minh Khai - CT HLHPN thị trấn

SĐT: 0905320702

 

Ông: Hoàng Huy - CT hội cựu chiến binh thị trấn

SĐT: 090915701313

 

 

Ông: Trần Lê Cường - CT hội nông dân thị trấn

SĐT: 0935965465