Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng File mẫu
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần (Mai táng phí) UBND cấp xã Thủ tục hành chính , Lĩnh vực người có công Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND cấp xã Thủ tục hành chính , Lĩnh vực người có công Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND cấp xã Thủ tục hành chính , Lĩnh vực người có công Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND cấp xã Thủ tục hành chính , Lĩnh vực người có công Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm:
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thủ tục hành chính , Lĩnh vực người có công Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký:
Văn bản quy định:
File dính kèm: