Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Thủ tục hành chính , Lĩnh vực bảo trợ xã hộ
Cách thức thực hiện
Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
Trực tiếp25 Ngày làm việc0 đồngtrực tiếp  
Thời hạn giải quyết 25 ngày
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật 102/2016/QH13 - Trẻ em + Nghị định 56/2017/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký Tải xuống
Văn bản quy định Tải xuống
File dính kèm Tải xuống
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm lập danh sách (theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) và hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đối chiếu với danh sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế để xem xét, đánh giá sự phù hợp của cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế; nếu thấy phù hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển danh sách và hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế cư trú
Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế thông báo tình hình của trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, tổ chức cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế tiếp xúc với trẻ em và đưa trẻ em đến nhà của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để trẻ em làm quen với môi trường mới; lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trong trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét các điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, nếu đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Ủy ban nhân dân cấp xã gửi quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm cơ sở chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội. Việc giao, nhận trẻ em được thực hiện khi có quyết định chăm sóc thay thế của Ủy ban nhân dân cấp xã và quyết định chấm dứt chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội.
 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Danh sách trẻ em cần được chuyển hình thức chăm sóc thay thếMẫu số 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOÀN CẢNH, TÌNH TRẠNG VÀ NHU CẦU, NGUYỆN VỌNG CỦA TRẺ EM CẦN CHĂM SÓC THAY THẾ Họ tên trẻ em Ngày tháng năm sinh: Giới tính: Nơi cư trú: Thôn ..............Xã/phường..... Quận/huyện......tỉnh/thành phố Đặc điểm nhận dạng/dấu tích cơ thể ........(nếu có) Xác định trường hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế (Theo quy định tại Điều 62 của Luật trẻ em 2016) Tình trạng gia đình ruột thịt của trẻ em (nếu có) Họ và tên cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em Anh, chị, em ruột của trẻ em: (Họ và tên, tuổi, giới tính) Anh: Chị: Em: 1. Tình trạng trẻ em Xác định trường hợp trẻ em cần Tình trạng trẻ em Nhu cầu cần đáp ứng Sửc khoẻ thể chất Sức khoẻ tâm thần Học tập Điều kiện chăm sóc hiện tại (ăn, ở, mặc, đi lại, khám, chữa bệnh,...) Nguy cơ tổn hại của trẻ em Nguyên nhân hoặc thủ phạm gây tổn hại cho trẻ em 2. Thông tin khác về trẻ em: ............. 3. Đánh giá, kiến nghị: 3.1 Đánh giá: - Đánh giá về sức khỏe thể chất (Tốt, Bình thường, Yếu): ................................................................. - Đánh giá về sức khỏe tâm thần (Tốt, Bình thường, Yếu): ................................................................ - Đánh giá về học tập (Đạt, Không đạt): ............................................................................................ 3.2 Tình trạng của trẻ em cần được bảo vệ: - Khẩn cấp cách ly khỏi cha, mẹ, người chăm sóc. - Cần được chăm sóc thay thế trong thời gian .............tuần/tháng. 3.3. Những dịch vụ hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em: 3.4 Ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về chăm sóc thay thế (dành cho trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên): 4. Hình thức chăm sóc thay thế phù hợp: Nơi nhận: - UBND xã (để b/c); - Phòng LĐTBXH huyện (để b/c); - Lưu hồ sơ. Người làm báo cáo (Ký, ghi rõ họ và tên)01
Hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế, gồm: + Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu có); + Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp theo quy định của pháp luật; + 02 ảnh toàn thân, nhìn thẳng, kích cỡ 8 cm x 10 cm, chụp trong thời gian trước thời điểm lập hồ sơ không quá 06 tháng; + Báo cáo đánh giá của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã về hoàn cảnh, tình trạng và nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em (theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP); + Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi; + Bản sao Quyết định tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Tòa án nhân dân cấp huyệnMẫu số 14 Tên cơ sở trợ giúp xã hội ................. Danh sách trẻ em cần được chuyển hình thức chăm sóc thay thế TT Họ và tên trẻ em Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Họ và tên cha, mẹ đẻ Tình trạng sức khỏe của trẻ em Hình thức chăm sóc thay thế dự kiến Dự kiến thời gian nhận chăm sóc thay thế Ghi chú CSTT bởi người thân thích CSTT bởi người không thân thích CSTT bởi hình thức nhận con nuôi Người lập danh sách (Ký, ghi rõ họ và tên) GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)01
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC