ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Đăng ký kết hôn
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký Tải xuống
Văn bản quy định Tải xuống
File dính kèm Tải xuống
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

       Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn

        Bộ phận tiếp nhận tổ chức tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả (đối với hồ sơ có hẹn), hồ sơ, thủ tục của bộ phận nào thì bộ phận đó tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho công dân.

Bộ phận chuyên môn Kiểm tra hồ sơ, tổ chức xác minh (nếu có).

- Hồ sơ thiếu hoặc không chính xác: trả lại (cần thiết mở phiếu hướng dẫn để công dân bổ sung thông tin).

- Hồ sơ không đủ điều kiện: Trả lại (giao phiếu từ chối tiếp nhận).

- Hồ sơ hợp lệ, chuyển bước tiếp theo.

   Cập nhật các thông tin trên hệ thống một cửa, nhập thủ tục và in phiếu kiểm soát,

- Đối với hồ sơ liên thông một cửa hoàn thiện hồ sơ và nộp cơ quan cấp trên liên quan Đối với hồ sơ liên thông một cửa hoàn thiện hồ sơ và nộp cơ quan cấp trên liên quanĐối với hồ sơ liên thông một cửa hoàn thiện hồ sơ và nộp cơ quan cấp trên liên quan và nhân phiếu hẹn

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND thị trấn Lãnh đạo UBND thị trấn xem xét, phê duyệt

- Đối với hồ sơ liên thông một cửa hoàn thiện hồ sơ và nộp cơ quan cấp trên liên quan Đối với hồ sơ liên thông một cửa hoàn thiện hồ sơ và nộp cơ quan cấp trên liên quan Đối với hồ sơ liên thông một cửa hoàn thiện hồ sơ và nộp cơ quan cấp trên liên quan và nhân phiếu hẹn

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND thị trấn Lãnh đạo UBND thị trấn xem xét, phê duyệt

 

Nhận kết quả từ lãnh đạo, hoặc từ cơ quan cấp trên liên quan, trả kết quả cho công dân, ký sổ tiếp nhận và trả kết quả, phiếu kiểm soát thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
* Giấy tờ xuất trình: - Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh; - Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). * Giấy tờ phải nộp: Hồ sơ công dân cần thực hiện
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC