A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỂ LỆ HỘI THI: “CHUYỂN ĐỔI SỐ - NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG” TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2023

 

📍 Hình thức thi trực tiếp:

✅ Đối tượng:

- Tham gia thi là các đội được thành lập từ các công chức, viên chức, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện, thành phố.

✅ Nội dung:

- Phần thi giới thiệu về đội thi và đề xuất giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số với Chủ đề “Chuyển đổi số - nhận thức và hành động”.

- Phần thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số (trả lời các câu hỏi theo bốc thăm của Ban Tổ chức).

- Phần thi sân khấu hoá Tiểu phẩm truyền thông (câu chuyện thông tin về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông).

✅ Cách thức thi: áp dụng theo Thể lệ của Ban Tổ chức Hội thi tại các huyện, thành phố ban hành nhưng phải bao gồm 03 nội dung trên và theo thang điểm đã được Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tại Công văn số 1095/STTTT-CNTT ngày 19/7/2023 về việc hướng dẫn triển khai Hội thi về chuyển đổi số tại các huyện, thành phố.

📍 Hình thức thi trực tuyến trên phần mềm:

✅ Đối tượng:

- Tham gia thi là các thí sinh là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

✅ Nội dung:

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung về chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số trên Chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh: https://chuyendoiso.daknong.gov.vn/ .

✅ Cách thức thi:

- Mỗi huyện, thành phố đăng ký số lượng, danh sách tham gia dự thi (tối thiểu 30 người/huyện, thành phố) về Ban Tổ chức Hội thi (Sở Thông tin và Truyền thông) chậm nhất ngày 06/10/2023.

- Thí sinh truy cập vào Chuyên trang chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ https://chuyendoiso.daknong.gov.vn/, sau đó tiến hành đăng nhập vào tài khoản đã được đăng ký với Ban Tổ chức Hội thi. Danh sách tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập sẽ được Ban Tổ chức gửi cho đầu mối các huyện, thành phố.

- Thí sinh dự thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trong thời gian tối đa 15 phút. Kết quả thi trắc nghiệm điểm thi được phần mềm chấm tự động và được hiển thị ngay sau khi thí sinh dự thi hoàn thành phần thi gồm: số câu hỏi trả lời đúng, thời gian hoàn thành phần thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được phép thi 01 lần trong thời gian Ban tổ chức phát động hội thi, kết quả điểm thi (số câu trả lời đúng), thời gian làm bài thi (tổng thời gian thực hiện bài thi theo thời gian quy định) là cơ sở để xem xét xếp hạng tại hội thi (thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản đã đăng ký duy nhất để dự thi trong các lần thi).⏰ Thời gian thi:

- Vòng loại: Bắt đầu từ ngày 10/10/2023 đến ngày 15/10/2023.

- Vòng chung kết: Bắt đầu từ ngày 17/10/2023 đến ngày 22/10/2023.

Nếu có thay đổi về thời gian thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo trên Chuyên trang chuyển đổi số https://chuyendoiso.daknong.gov.vn/.

📚 Tài liệu tham khảo:

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tìm hiểu về Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

- Tham khảo các Văn bản về chuyển đổi số của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tại địa chỉ: https://chuyendoiso.daknong.gov.vn/ (mục Văn bản).

Có thể là đồ họa về văn bản

Xem thông tin chi tiết

Quảng cáo bài viết

Tất cả cảm xúc:

2Bạn và 1 người khác


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 2
Năm 2024 : 384
Website huyện