Đăng ký khai sinh

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Danh mục thủ tục hành chính , Lĩnh vực hộ tịch , Đăng ký khai sinh , Cải cách hành chính , Hướng dẫn thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

ĐĂng ký khai sinh

Thời hạn giải quyết 2 ngày
Đối tượng thực hiện a
Cơ quan trực tiếp thực hiện a
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện a
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính a
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký Tải xuống
Văn bản quy định Tải xuống
File dính kèm Tải xuống
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Đăng ký khai sinh

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
1231231
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/102506/20211027/Doc1_a39de.docx
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC a