Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng File mẫu
Đăng ký khai sinh a Danh mục thủ tục hành chính , Lĩnh vực hộ tịch , Đăng ký khai sinh , Cải cách hành chính , Hướng dẫn thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Mẫu đơn đăng ký: Tải xuống
Văn bản quy định:
File dính kèm: